Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een vereiste voor de Heeren van de Werkkleding. Wereldwijd worden we dagelijks geconfronteerd met problemen van mens en milieu. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen uit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot betere financiële prestaties, op korte én lange termijn. ‘Doing good’ op mens- en milieugebied leidt dus tot ‘doing well’ op financieel gebied.  Wij vinden het belangrijk om altijd actief te zoeken naar zakelijke oplossingen die niet alleen financieel rendabel zijn maar ook duurzaam en verantwoord vanuit sociaal en ecologisch oogpunt. Onze overtuiging is dat er een efficiënt en gezond ondernemingsklimaat moet worden gehandhaafd door middel van:

  • Respect voor de mensen
  • Ethisch en eerlijk ondernemen.
  • Duurzame en milieuvriendelijke oplossingen.

Om dit te kunnen waarborgen werkt Heeren van de Werkkleding samen met leveranciers die een Lidmaatschap en samenwerking hebben met de onderstaande initiatieven:

bsci-logo-9A2B890575-seeklogo.com

Accord on Fire and building safety in Bangladesh is een bindend contract opgesteld om brand- en veiligheid van gebouwen en arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in Bangladesh te verbeteren. Het akkoord omvat inspecties, brandveiligheid training als wel als een effectieve sanering en renovatie.  

Het Business Social Compliance Initiative, zet zich wereldwijd in voor verbetering van arbeidsomstandigheden. New Wave Group is sinds 2012 aangesloten bij de BSCI en heeft de BSCI Code of Conduct geïmplementeerd. De Code of Conduct is gebaseerd op de volgende internationaal aanvaarde richtlijnen voor leveranciers:

  • VN-Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties
  • VN-Verklaring van de Rechten van het Kind
  • Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW)
  • VN-Global Compact

OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

Clean Shipping Index is een non-profit organisatie waarvan een aantal van de grootste bedrijven van Europa lid zijn om de scheepvaart te stimuleren tot milieuvriendelijk transport. Middels de index kunnen ladingeigenaren hun ecologische voetafdruk berekenen en minimaliseren.

1505288984_ppp
bapp_logo_gross_screen

De Fair Labor Association (FLA) is een non-profitorganisatie gericht op de wereldwijde verbetering van de arbeidsomstandigheden in fabrieken. De FLA voert onafhankelijke controles uit bij leveranciers waar New Wave Group (Cutter & Buck) mee werkt.  

Bedrijven in de promotionele productensector zijn verenigd door krachtige organisaties. Zowel de PPP als de BAPP onderschrijven in de promotionele productensector de Code of Conduct. Hierin is o.a. naleving van de (lokale-) wet- en regelgeving vastgelegd. Verder streven zij naar bescherming en emancipatie na voor alle personeel die binnen de industrie werkzaam zijn. Daarnaast zijn relaties gebaseerd op het principe van te allen tijde eerlijk en oprecht zaken doen.

Oeko-Tex is een organisatie die bestaat uit 14 textiel onderzoeks- en testinstituten in Europa en Japan met een onafhankelijk test- en certificatie-systeem voor textiele grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. Het doel van de criteria catalogus is wereldwijde verschillen met betrekking toy de beoordeling van mogelijke schadelijke stoffen in textiel te nivelleren. Oeko-Tex  testen op schadelijke stoffen is altijd gericht op het daadwerkelijke gebruik van de textiel. Hoe intensiever het contact op de huid van een product, hoe strenger de menselijke ecologische vereisten waaraan moet worden voldoen.

o

Sedex; Supllier Ethical Data Exchange, levert kennismanagement voor het meten en verbeteren van ethische en verantwoorde handelsactiviteiten in de mondiale leveranciersketen. Door veilige, gebruikersvriendelijke data te genereren creëren zij transparantie in het wereldwijde productieproces waar New Wave Group gebruik van maakt. SeDeX heeft 4 pijlers: arbeidsnormen, gezondheid & veiligheid, milieu en bedrijfsintegriteit.  

SGSSociete Generale de Surveillance. Een multinational die inspecties en verificaties van verhandelde goederen uitvoert met betrekking tot hoeveelheid, gewicht en kwaliteit ten opzichte van diverse gezondheids-, veiligheids- en wettelijke normen. Controles bestaan uit regelmatige en willekeurige chemische testen en continue beoordeling van producten.

Textile Exchange is een non-profit organisatie die zich richt op het minimaliseren van de schadelijke effecten van de wereldwijde textielindustrie en het maximaliseren van de positieve effecten. Samen met New Wave Group en andere organisaties richten zij zich op verantwoorde groei van de mondiale duurzame textielindustrie met de nadruk op biologisch katoen.

textilimportorerna_logo

De Textile Importers Association in Zweden, beschermt de belangen van haar leden in de vrije invoer van textiel, kleding, lederwaren en schoeisel en werkt actief voor de EU om alle invoerbeperkingen af te schaffen. De vereniging biedt voortdurende informatie over alle import kwesties.  

The Swedish Chemicals Group wordt beheert door Swerea IVF, een wereldwijd toonaangevende onderzoeksgroep met een belangrijke rol in het Zweedse innovatiesysteem. Vanuit dit netwerk ontvangen wij de meest actuele informatie over de chemische wetgeving en ontwikkelingen.

C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) in samenwerking met Cutter & Buck is een vrijwillig initiatief van de Amerikaanse CBP (Customs and Border Protection) om relaties te verbeteren tussen leveranciers en de grensveiligheid te verhogen.

De Brands Ethical Working Group, is een groep van ongeveer 25 internationale merken die kleding laten produceren in India. Het forum probeert gezamenlijk invloed uit te oefenen op sectorniveau in de kwestie van het ‘Sumangali systeem’ waarin jonge meisjes stelselmatig worden uitgebuit. Tevens biedt het een platform om kennis te delen over onderwerpen die van bijzonder nationaal belang zijn, zoals thuiswerken of de implementatie van nieuwe minimumlonen in de omgeving van Bangalore.

Het CSR Forum  (Shanghai, China) bestaat uit inkopers uit verschillende branches die actuele onderwerpen bespreken met betrekking tot duurzaam ondernemen. Zij delen hun kennis en ervaring met het monitoren van leveranciers en het succesvol opzetten van duurzame projecten.

Buyersforum, Dhaka, Bangladesh bestaat uit 20 multinationals en wordt gecoördineerd met de hulp van IFC-SEDF, een onderdeel van de World Bank Group. Het forum werkt aan de rechten van werknemers, grijze gebieden in de lokale arbeidswetgeving en probeert consensus te creëren om deze kwesties aan te pakken met een gezamenlijke stem. Andere initiatieven zijn de ontwikkeling van een gemeenschappelijke veiligheid- en gezondheidschecklist voor fabrieken om zo aan de eisen van de kopers te kunnen voldoen.

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is de EU-wetgeving inzake chemisch beheer, die op 1 juni 2007 in werking is getreden. De verordening heeft tot doel het gebruik van chemische stoffen en mengsels te regelen, maar is ook toepasbaar voor chemische stoffen in producten.